Claus per a l’elecció del millor pneumàtic a Roses (Girona)

Els pneumàtics són un element fonamental del cotxe, ja que estan en contacte directe amb l’asfalt i són bàsics per garantir la seguretat, per això la seva selecció adequada és de gran importància. Al mercat actual es pot trobar una gran varietat de pneumàtics de diverses marques que varien quant a qualitat i prestacions que ofereixen.

En el present article hem volgut donar algunes claus per a l’elecció del millor pneumàtic per al teu cotxe, el que permetrà, amb la cura i manteniment adequat gaudir d’ells per molt més temps i tenir seguretat mentre es condueix.

Revisar l’etiquetatge del pneumàtic

Els pneumàtics ofereixen una sèrie de dades impreses en el seu flanc entre ells trobem:

  • Dimensions.
  • Pressió màxima d’inflat.
  • Índex de velocitat.
  • Càrrega màxima suportada (Max load).
  • Setmana i any de fabricació.

Un dels aspectes que es revisa comunament són les dimensions, les quals s’han d’ajustar a les especificació indicades al manual del cotxe, el més recomanable és utilitzar la mesura exacta que allà s’indica.

La càrrega màxima suportada pel pneumàtic és un aspecte important a revisar. La fitxa tècnica de l’cotxe indica el seu índex de càrrega, al seleccionar un pneumàtic cal considerar que la seva Max load sigui igual o superior. No és recomanable comprar-lo amb una càrrega mínima inferior.

També és necessari verificar la setmana i any de fabricació, no es recomana utilitzar pneumàtics amb una data de fabricació superior a 5 anys, ja que tendeixen a perdre moltes funcionalitats, fins i tot encara que s’hagin conservat de forma correcta.