Revisió Pre ITV a Roses

revision pre itv en roses

La revisió Pre ITV és un procés que permet comprovar l’estat del cotxe amb mires de la Inspecció Tècnica de Vehicles – ITV, una revisió obligatòria que busca que els cotxes en circulació tinguin les condicions de seguretat establertes i contribueixin amb la protecció al medi ambient mantenint una baixa emissió de gasos de fuita.

En el nostre taller de Roses (Girona) comptem amb el personal especialitzat i els equips necessaris per a realitzar al seu cotxe una revisió Pre ITV que permet determinar si compleix amb les condicions necessàries per a superar la Inspecció Tècnica de Vehicles.

En cas de trobar qualsevol falla o desperfecte podem reparar-ho en curt temps per a garantir que el seu cotxe estigui en condicions òptimes per a acudir a la revisió ITV, visiti el nostre taller Roses (Girona) i descobreixi els avantatges d’aquest servei que permet estalviar temps i diners, ja que s’eviten possibles inconvenients al moment d’acudir a la revisió ITV.

La revisió Pre ITV inclou:

  • Comprovació de l’estat dels pneumàtics, incloent la seva banda de rodadura.
  • Comprovació de l’estat i funcionament dels cinturons de seguretat
  • Comprovació del correcte funcionament de portes i finestres (obertura i tancament).
  • Revisió d’elements externs (retrovisors i eixugaparabrises) per a comprovar el seu estat i funcionament.
  • Revisió del nivell de soroll que emet el cotxe, es compara amb l’estàndard indicat pel fabricant.
  • Revisió del sistema de senyalització i d’enllumenat, es verifica el seu funcionament i nivell de lluminositat.
  • Revisió del sistema de direcció per a comprovar el seu estat i nivell de funcionament.